İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu: Eksiksiz biçimde doldurulup imzalanarak gönderilmelidir. Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

2. Panolar: Verilen format doğrultusunda düzenlenir. Pano formatını indirmek için tıklayınız. Katılımcılar, sergiye katılmak için hazırladıkları panoları baskı almadan, dijital olarak, pano boyutlarını sınırlayan 58 x 160 cm. ebadında, minimum 150 dpi çözünürlükte TIFF/JPEG/EPS formatlarından birinde, CD/DVD içerisine kaydederek gönderirler. İstenilen formatta gönderilmeyen panoların sergiye katılması mümkün değildir.
Pano(lar)da esere ait her türlü çizim, fotoğraf ve görsel malzemenin yanı sıra eserin kavramsal çerçevesi, analizi ve künye bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
Künye aşağıdaki bilgileri içermelidir:
Eserin Adı
Mimar(lar) (Şirket/kurum adına katılımda bulunuluyorsa, önce müellif(ler)in ismi sonra şirket/kurum adı birlikte belirtilir.)
Proje Grubu
Danışman
Yardımcı Mimarlar
İşveren
Yapımcı
İç Mekân Tasarımı
Peyzaj
Statik
Tesisat
Elektrik
Proje Tarihi
Yapım Tarihi
Bu bilgiler, esere ilişkin birden fazla pano hazırlandığında tekrar etmeyecek, sadece sağ alt köşede pafta sıralaması belirtilecektir.

3. Dosya: Katılımcılar, sergiye gönderdikleri her eser için ayrı bir dosya hazırlarlar. Dosya, kataloğun yayıma hazırlanması için gerekli olan, sergiye sunulmuş panolardaki fotoğraf, imaj, çizim ve yazılı belgeleri içerir. Bu belgelerden hem A4 formatında baskı alınması, hem de belgelerin dijital olarak aşağıda tanımlanan formatta hazırlanarak CD/DVD içerisine kaydedilmiş olması gereklidir:
Fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/EPS formatında,
Çizim belgeleri CAD formatında (Autocad, Archicad vs.) ise, TIFF/JPEG/EPS formatına dönüştürülerek,
Her bir görsel belge minimum 15 cm. eninde 300 dpi gerçek çözünürlükte,
Yazılı belgeler Word programında
kaydedilmelidir.