KATILIM KOŞULLARI

1.
Sergi iki yılda bir düzenlenir. Sergiye katılma koşulları, Düzenleme Komitesi tarafından belirlenir ve duyurulur.
2.
Sergiye, Mimarlar Odası'na kayıtlı her mimar bireysel veya ekip olarak katılabilir.
3.
Şirket ya da kurum adına yapılan başvurularda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.
4.
Sergiye katılacak eserler son on yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. Yeni yapıların yanı sıra koruma-restorasyon, yeniden işlevlendirme ve çevre tasarımı uygulamaları da sergiye katılabilirler.
5.
Mimarlar Odası Onur Kurulu'nca verilmiş bir cezaya veya Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararına konu olan eser, sergi ve ödül programına katılamaz.
6.
Mimarlar Odası'nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen eserler sergiye katılamazlar.
7.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve Düzenleme Komitesi Üyeleri görevde bulundukları dönemde düzenlenen sergilere ödüllendirme dışı katılabilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödül alamazlar.
8.
Başvurular, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne yapılır.
9.
Panolar verilen format doğrultusunda düzenlenir. Hazırlanan panolarda bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin verilerin de sunulması beklenmektedir. Her eser için en fazla dört pano hazırlanabilir.
10.
Elden veya posta yoluyla yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Mimarlar Odası İzmir Şubesi sorumlu değildir.
11.
Süreç içerisinde ortaya çıkan ve katılım koşullarında yeterli ayrıntıda tanımlanmamış konular, esasa aykırı olmamak koşuluyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.